TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę o dodatkową kondygnację oraz zmiana sposobu użytkowania części budynków po byłym zakładzie mleczarskim na lokale mieszkalne (Treningowe, wspierane, wytchnieniowe) TEEN CHALLENGE Chrześcijańskiej Misji Społecznej z zapleczem socjalnym i gospodarczym ”

Pełne postępowanie zamieszczone jest na bazie konkurencyjności pod numerem 98877

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zalacznik_1_Formularz_oferty

Zalacznik_2a_Przedmiar_Robot

Zalacznik_2b_Kosztorys_Nakladczy

Zalacznik_3_Projekt_budowlany_zalaczniki

Zalacznik_3_PZT ZIELENI

Zalacznik_3_PZT

Zalacznik_3_projekt_budowlany

Zalacznik_3_Pozwolenie_na_budowe

Zalacznik_4_Rownowaznosc

Zalacznik_5_Powiazania

Zalacznik_6_RODO

Zalacznik_7_RODO

Zalacznik_8_Umowa