WYDARZENIA

ZDJĘCIA

HISTORIA

Historia Ośrodka

Początki Misji „Teen Challenge” sięgają lat 50-tych, kiedy to Pastor Dawid Willkerson rozpoczął pracę wśród gangów młodzieżowych w USA. W miarę rozwoju działalności Willkerson doszedł do wniosku, że najgroźniejszym problemem społecznym, który wśród członków gangów występował powszechnie, jest uzależnienie od środków toksycznych. Coraz więcej narkomanów zwracało się również o pomoc do Misji.

W 1962 roku, w miejscowości Rehresburg w stanie Pensylwania, został otwarty Ośrodek Resocjalizacyjny. Od chwili powstania misja Teen Challenge bardzo szeroko rozwinęła swoją działalność. Jej placówki można obecnie spotkać w większości miast Stanów Zjednoczonych oraz w Kanadzie, Australii, Azji i Europie. Oddziały misji, które powstały w różnych krajach są autonomiczne.

39-2q8mpu2W Polsce, Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych został zarejestrowany w 1988 r. jako placówka rehabilitacji i resocjalizacji narkomanów, działająca w obrębie Kościoła Zielonoświątkowego. Była to z jednej strony inicjatywa ówczesnego pastora zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Słupsku, Mirosława Milewskiego, z drugiej strony, przedsięwzięcie podjęte przez grupę osób, które wcześniej
miały kontakt z ludźmi uzależnionymi i usiłowały im pomóc, kierując się zasadą miłości chrześcijańskiej. Nieliczne osoby uzyskały
wolność od jakichkolwiek środków odurzających poprzez zdecydowany akt nawrócenia – odnalazły sens swojego życia w osobistej
społeczności z Bogiem. Zdecydowana większość potrzebowała dłuższej terapii.

Skąd jednak czerpać wzorce, jak taka terapia powinna wyglądać?
Z pomocą przyszły podobne ośrodki w Europie Zachodniej. Potencjalni pracownicy mieli możliwość odbycia praktyk w tego typu placówkach w Niemczech i Holandii. Odpowiednie szkolenia przeprowadził dyrektor holenderskiego „Teen Challenge” już w trakcie funkcjonowania ośrodka.

Ośrodek ruszył faktycznie dopiero wiosną 1989 roku. Kilka miesięcy trwał remont (wymiana stropów, adaptacja kuchni)29-gm34okk
wykluczający możliwość pracy merytorycznej. Renowacja obiektu – zabytkowego pałacu – została zakończona dopiero w 1992 roku, jednak od kwietnia 1989 r. w ośrodku przebywali już pacjenci. Początkowo były to cztery osoby, w następnym roku przyjmowano do dziesięciu osób, a w trzecim roku działalności przeciętna liczba pacjentów wynosiła osiemnaście osób.

Stopniowo, w trakcie pracy ośrodka zaczęły wyłaniać się nowe potrzeby, nowe kierunki działania. Aby móc je zrealizować trzeba
było uzyskać podstawy prawne ku temu, a także zaangażować więcej ludzi. Dlatego też w 1993 r. powstało Stowarzyszenie „Teen
Challenge”. Nazwę przejęto od chrześcijańskiej misji założonej w latach 60-ych przez amerykańskiego pastora Dawida Wilkersona, a
obecnie działającej praktycznie na całym świecie, szczególnie wśród ludzi uzależnionych. W ramach Stowarzyszenia w 1993 r. rozpoczęły
działalność punkty konsultacyjne „Teen Challenge”, które mają największy wkład w prowadzeniu naboru pacjentów do ośrodka.
Osoby zatrudnione w punktach prowadzą wraz w wolontariuszami również grupy wsparcia, czyli grupy spotkaniowe dla byłych pacjentów, ich rodzin.

W miarę jak kolejni pacjenci kończyli terapię, stało się jasne, że niektórym spośród nich niezbędne jest zapewnienie miejsc
hostelowych. Obecnie Stowarzyszenie dysponuje hostelami w Świdwinie, w Białogardzie i w Warszawie.

136-c8y9mj6Od roku 1998 do ośrodka w Broczynie zaczęło się zgłaszać coraz więcej pacjentów. Mimo, iż zwiększono ilość miejsc do 28 poprzez
wprowadzenie łóżek piętrowych i tak kolejka kandydatów na leczenie sięgała kilkudziesięciu osób. Stowarzyszenie rozpoczęło starania o
pozyskanie następnych obiektów, które mogłyby posłużyć jako filia ośrodka. Dzięki poparciu przedstawicieli władz, doceniających wkład
Stowarzyszenia w walkę z tak destrukcyjnym problemem społecznym jakim jest narkomania, za symboliczną kwotę nabyto w roku 2001
kompleks budynków , których dotychczasowym właścicielem była Agencja Mienia Wojskowego. Kompleks ten znajduje się we wsi Łękinia, w powiecie człuchowskim, w odległości ok. 40 km od macierzystego ośrodka w Broczynie. Po dokonaniu niezbędnych prac przygotowawczych w marcu 2002 roku przeniesiono tam grupę 6 pacjentów z Broczyny i przyjmowano następnych. Obecnie filia w Łękini dysponuje 60 miejscami, a ponieważ możliwości rozwojowe tego miejsca są duże, Stowarzyszenie czyni starania, by zwiększyć ilość miejsc.

W maju 2004 r. nastąpił podział pacjentów ze względu na płeć : mężczyzn przeniesiono do filii w Łękini, natomiast terapia kobiet była kontynuowana w Broczynie. W lipcu 2006 roku, ośrodek w Broczynie znowu stał się koedukacyjny, ponieważ wystąpiło większe zapotrzebowanie na miejsca dla mężczyzn.

472764_515175421872767_1101220967_o1Pod koniec 2010 roku w miejscowości Winiarczykówka, otwarto dom readaptacyjno – kryzysowy. Celem tej placówki jest pomoc ludziom wykluczonym społecznie i zagrożonym patologią społeczną – osobom bezdomnym, uzależnionym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pobyt w Winiarczykówce ma wspomóc readaptację i powrót do funkcjonowania w społeczeństwie, w przypadku wystąpienia uzależnienia motywuje się i zachęca do podjęcia terapii w ośrodku resocjalizacyjnym.

Stowarzyszenie „Teen Challenge” postawiło sobie za cel otoczenie ludzi uzależnionych kompleksową opieką: począwszy od motywowania do leczenia (zadanie puntów konsultacyjnych) poprzez terapię w ośrodku, działania postresocjalizacyjne w hostelu, aż do zapewnienia przyjaznego mikroświata w grupie wsparcia.

ZAPRASZAMY