Okno do lepszego życia

 

6.2.2. RPO WD 2014-2020 

 

Opis projektu:

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020, w ramach Poddziałania 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

Aktualności: