Zamówienia

 

Zamówienia

 

Zamówienia:

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę o dodatkową kondygnację oraz zmiana sposobu użytkowania części budynków po byłym zakładzie mleczarskim na lokale mieszkalne (Treningowe, wspierane, wytchnieniowe) TEEN CHALLENGE Chrześcijańskiej Misji Społecznej z zapleczem socjalnym i gospodarczym ”

Pełne postępowanie zamieszczone jest na bazie konkurencyjności pod numerem 98877

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z wolnej ręki

 

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

- Maria Skłodowska-Curie