CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIASTKU

 

MIASTKO, ul. Gen. Maczka 10

 

Oferujemy następujące usługi:

W Centrum Integracji Społecznej w Miastku oferujemy następujące usługi:

  • Psychologa,
  • Pracownika socjalnego,
  • Doradcy zawodowego,
  • Instruktora zawodu,
  • Terapeuty,
  • Radcy prawnego,
  • Specjalisty wyrównującego deficyty,
  • Trenera kompetencji cyfrowych,
  • Koordynatora reintegracji.

Więcej informacji:  Centrum Integracji Społecznej, tel. 59 857 02 67

Podróż tysiąca mil rozpoczyna się od jednego kroku.

- Konfucjusz