Mam pracę – mam przyszłość

 

Numer projektu RPPM.06.01.02-22-0071/16-01

 

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie