Dokumenty

 

SPRAWOZDANIA  | DEKLARACJE | STATUT

 

Skład Zarządu Głównego:

1. Prezes: Zbigniew Urbaniak      prezes@teenchallenge.pl
2. Wiceprezes: Waldemar Winter   lekinia@teenchallenge.pl
3. Sekretarz: Alina Czechowska      biuromisji@teenchallenge.pl
4. Członek Zarządu: Ewa Urbaniak

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Robert Grzelak
2. Mariola Bychowska
3. Jan Kwiatkowski

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

- Maria Skłodowska-Curie