Mieszkania treningowe, wsparcia i wytchnieniowe

 

7.3. RPO WD 2014-2020

 

Opis projektu:

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020, w ramach Działania 07.03 Infrastruktura Zdrowia.

Aktualności:

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ofertowego

Przetarg na dostawę busa 9-osobowego

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Dostawę samochodu 9 osobowego typu BUS dostosowanego do przewodu osób, w tym osób w niepełnosprawnością ” Pełne postępowanie zamieszczone jest na bazie...

czytaj dalej