Czy wesprzesz nas 1,5% w tym roku?

Czy wesprzesz nas 1,5% w tym roku?

Możesz zmniejszyć obszar wykluczenia społecznego. Stowarzyszenie działa na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych, pomagając im w powrocie do życia w społeczeństwie, oraz młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Jak wykorzystamy 1,5%? 1,5% przeznaczany...
Trwałość projektu „OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA”

Trwałość projektu „OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA”

Tytuł projektu:                OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA – utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała i Trzebielino. Numer...
Zakończenie projektu „OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA”

Zakończenie projektu „OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA”

31 października 2023r zakończyliśmy realizację projektu pt. „OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA – utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała...