Niestety nasz projekt zbliża się powoli do końca. W październiku kończymy realizację zadania pt. „OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA” – utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała i Trzebiel. Dzięki naszej wspólnej pracy wiele osób skorzystało z pomocy w znalezieniu bezpiecznego miejsca zamieszkania oraz w nabyciu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Przez cały czas realizacji projektu uczyliśmy naszych mieszkańców np. dbania o higienę, nauka gotowania, przechowywania żywności, gospodarowanie środkami finansowymi, załatwianie spraw urzędowych itp. Na co dzień mieszkańcy mieli możliwości skorzystania z pomocy psychologa, pedagoga, terapeutę uzależnień i prawnika. To jest ogromnie ważne wsparcie, gdy chcą rozpocząć nowe życia,