Zapraszamy do składnia ofert na zakup mebli

Zapraszamy do składnia ofert na zakup mebli

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Zakup mebli dla potrzeb uruchomienia 3 mieszkań treningowych, 2 mieszkań wsparcia i 2 mieszkań wytchnieniowych w Miastku ” Pełne postępowanie zamieszczone...
Usługi CIS w Miastku

Usługi CIS w Miastku

W Centrum Integracji Społecznej w Miastku oferujemy następujące usługi: Psychologa, Pracownika socjalnego, Doradcy zawodowego, Instruktora zawodu, Terapeuty, Radcy prawnego, Specjalisty wyrównującego deficyty, Trenera kompetencji cyfrowych, Koordynatora reintegracji....
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ofertowego

Przetarg na dostawę busa 9-osobowego

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Dostawę samochodu 9 osobowego typu BUS dostosowanego do przewodu osób, w tym osób w niepełnosprawnością ” Pełne postępowanie zamieszczone jest na bazie...