Tytuł projektu:                OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA – utworzenia i prowadzenie

3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych

oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała i Trzebielino.

Numer umowy:               RPPM. 06.02.02-22-0010/21

Okres trwałości:              od 01.11.2023 do 31.08.2024

Formy wsparcia:

> 11 miejsc w mieszkaniach: 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych,
> wsparcie specjalistyczne: treningi umiejętności, oraz poradnictwo:

   psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień i prawnik.

Deklaracja gotowości:   „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna oświadcza, że jest gotowa

do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych, chcących skorzystać z oferty mieszkań i wsparcie specjalistycznego w okresie od 01.11.2023 do 31.08.2024

Zasady korzystania:      

szczegółowych informacji nt. możliwości korzystania z ww. mieszkań oraz

wsparcie specjalistycznego udziela : p. Dorota Olesiak

telefon: 453 405 193, mail. oddzialy.tc.@gmail.com