ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie spawacz w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 17.04.2023 do 31.08.2023 r. 

http://teenchallenge.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/opiekun-zawodu-spawacz-23.docx.pdf