ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na
lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad
osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie pracownik szwalni
w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 17.04.2023 do 31.08.2023r.

http://teenchallenge.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/opiekun-zawodu-pracownik-szwalni-23.docx.pdf