W ramach projektu uruchomiliśmy 5 miejsc w mieszkaniach treningowych i 4 miejsca w mieszkaniach wspieranych. W naszych mieszkaniach mieszka obecnie 9 beneficjentów projektu.Każdy z naszych uczestników korzysta ze wsparcia w zakresie:
– grupowe treningi umiejętności w zakresie np. dbanie o higienę, nauka gotowania, przechowywania
żywności, gospodarowanie środkami finansowymi, załatwianie spraw urzędowych itp
– poradnictwo indywidualnym, prowadzone przez psychologa, pedagoga, terapeutę uzależnień i prawnika.