TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę o dodatkową kondygnację oraz zmiana sposobu użytkowania części budynków po byłym zakładzie mleczarskim na lokale mieszkalne (Treningowe, wspierane, wytchnieniowe) TEEN CHALLENGE Chrześcijańskiej Misji Społecznej z zapleczem socjalnym i gospodarczym ”

Pełne postępowanie zamieszczone jest na bazie konkurencyjności pod numerem 98877

Więcej szczegółów: https://teenchallenge.com.pl/zamowienia/